Pojęcia w marketingu, które musisz znać cz. 3

Zamiast zadawać setki pytań: DIY i znajdź sobie FAQ! Usłyszenie takiego zdania przez początkującego pracownika, może brzmieć niczym mission impossible wplecione w horror. Aby marketingowo-korporacyjne treści nie ścinały z nóg – kontynuujemy tłumaczenie skrótów i akronimów.

pojeci (1)

Marketing pojęcia

DIY – do it yourself, zrób to sam. Jeśli dostajecie informację z tym skrótem, to zabierzcie się do pracy i postarajcie sami znaleźć rozwiązanie swojego problemu.

EoY – end of year. To pojęcie używane w raportach podsumowujących dane zagadnienie.

FAQ – frequently asked questions. Są to zbiory najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Mają na celu udzielenie pomocy bez angażowania do tego jakichkolwiek osób.

FMCG – Fast moving consumer foods. Są to produkty szybkozbywalne. Sprzedawane często i po względnie niskich cenach. Przykładami takich dóbr są między innymi napoje, przekąski i środki czystości.

FO – front office. Jest to miejsce, w którym dochodzi do interakcji pomiędzy pracownikiem a klientem. Przykładem może być kasa biletowa w kinie. Terminem FO określa się również pracowników, którzy na co dzień mają do czynienia z klientem.

FYI – for your information. Tłumacząc dosłownie – do Twojej wiadomości. Jest to skrótowiec używany w mailach. Mówi, że wiadomość ma charakter informacyjny.

GA – Google Analytics. To narzędzie do śledzenia statystyk witryny, umożliwiające pomiar zwrotu z inwestycji w reklamę, a także obserwację obiektów Flash, plików wideo oraz witryn i aplikacji sieci.

KAM – key account manager. Kierownik ds. zarządzania kluczowymi klientami. W zależności od zakresu działań firmy, może to być osoba odpowiedzialna za koordynację pracy sprzedawców, przedstawicieli handlowych.

KPI – key performance indicator. To wskaźniki finansowe i niefinansowe, służące pomiarom realizacji celów firmy. Miernikiem KPI mogą być: liczba reklamacji bądź koszty złej jakości.

Lead – wyeksponowana treść znajdująca się pod tytułem artykułu. To pierwszy i najważniejszy akapit tekstu. Ma za zadanie wyróżnić i zapowiedzieć, czego dotyczy całość notatki. Od niego zależy, czy internauta przejdzie do dalszej części tekstu. Jest również najważniejszą częścią sporządzanych notatek prasowych.

MS – market share. Używając tego terminu, możemy procentowo określić udział danej firmy w rynku.

N/A – not available, oznaczający niedostępny.

Druga wersja N/A – not applicable. Nieodpowiedni, niemający zastosowania w danym przypadku.

NDA – non-disclosure agrement. Jest to umowa o zachowaniu poufności. Jeśli za zadanie będziecie mieli stworzenie takiej umowy, to zwróćcie szczególną uwagę na sprecyzowanie najważniejszych treści. Co jest poufne, cel oraz do czego mają być wykorzystane informacje.

NPV – net present value. To wartość bieżąca netto. Jest wskaźnikiem stanowiącym różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przypływami pieniężnymi, a nakładami początkowymi. Za jego pomocą wyliczamy opłacalność prowadzonych działań w danym temacie.

OOH – out of home, outdoor. To reklama zewnętrzna, prezentowana na przeznaczonych do tego nośnikach. Przykładem są billboardy, słupy ogłoszeniowe.

OR – open rate. Jest wskaźnikiem liczby otwartych maili do ilości wysłanych. Jeśli wyślemy 1000 wiadomości, a 500 z nich zostanie otworzonych, to OR wynosi 50%.

Jak widać powyżej, terminy na co dzień używane w marketingu są uniwersalne, i można się z nimi spotkać w innych branżach, szczególnie korporacyjnych. Niezależnie od tego, czy jesteście przedsiębiorcami szukającymi ważnych treści dla poprawy swoich działań, hobbystami, początkującymi pracownikami agencji marketingowych, korporacji, z pewnością przyda Wam się zamieszczona tu wiedza. Dlatego śledźcie nas i spodziewajcie się kolejnej części 🙂

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *